Тема 18. Новая жизнь... (rus, rom)

Суббота, 07 мая 2016 04:52
Сколько раз проходя мимо человека, опустившегося, не имеющего не только дома своего, но и смысла жизни, мы говорим: его уже не спасти, он погиб, он – раб греха? Если бы кто-то дал шанс такому человеку начать свою жизнь сначала – что вы посоветовали бы ему? Возможно и твоя жизнь нуждается в обновлении… И кто может дать новую жизнь человеку?
Послушай и прими решение

Tema 18. O viață nouă ... De câte ori trecând pe lângă un om decăzut, rămas nu doar fără casă, ci și fără un sens în viață, noi ne gândim: acesta nu mai poate fi salvat, el e deja a și murit, el este un rob al păcatului? Însă dacă cineva ar oferi acestei persoane o șansă de a-și începe viața din nou – ce sfaturi i-ați oferi în acest caz? Posibil că și viața ta are nevoie de o reînnoire... Cine însă poate da unui om o nouă viață?
Ascultă și ia o decizie.

Оставить комментарий

HTML код вводить не допускается